Börja här! Du får svar direkt!
Fyll i formuläret så berättar vi hur dina team kan prestera mer samtidigt som dina kostnader minskar.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.Psykosocial arbetsmiljömätning som ger medskapande och högpresterande team

Aprinovas psykosocial arbetsmiljömätning skiljer sig helt från gamla stela enkäter och mer traditionella undersökningar. Du kartlägger enkelt teamen, organisationen och medarbetarna samtidigt som du utvecklar mer högpresterande team. Metoden är förankrad i forskning av bland annat Karolinska Institutet och har hög validitet och ännu viktigare, ger riktiga resultat. Resultaten börjar skapas direkt under kartläggningen och till skillnad från andra metoder leder den fram till faktiska åtgärdsplaner som medarbetarna och gruppen har arbetat fram och ansvarar för. Det har visat sig att metoden i sig minskar psykosocial ohälsa på arbetsplatsen och ökar effektiviteten.

Metoden är enkel att arbeta med och aktiverar alla medarbetarna och får dem att ta ansvar för företagets utveckling. Kort sagt så blir dina team medskapande och högpresterande. Dina anställda presterar mer och blir mer hållbara. Företaget och teamen utvecklar kultur, samarbetsklimat, arbetsmiljö och verksamhet samtidigt och parallellt. Vi har jobbat med många både stora och små företag, kommuner och organisationer, alltid med samma goda resultat! Några av de vi framgångsrikt utfört uppdrag åt är: Kommunal, Previa, Nyköpings kommun, Svenska kyrkan, Energimarknadsinspektionen, Bergsgruppen, med flera.

Kvalitativ metod - Mätbara resultat - Högpresterande team

Uttalande från en våra kunder.

Fyll i din uppgifter I formuläret till vänster så kontaktar vi dig och berättar